kvinnofridsbarometern

Bostad först - livet efter skyddat boende

Under ett samtal i Almedalen 2017 ställde Unizon frågan hur ansvariga kan se till att bostadsbrist och en exkluderande bostadsmarknad inte ska bli

Artikel

Kvinnofridsbarometern 2017

I Kvinnofridsbarometern 2017 undersöker Unizon för andra gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Material

Kvinnofridsbarometern

I Kvinnofridsbarometern 2015 undersöker Unizon för första gången kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Material

Kvinnofridsbarometern

Vi undersöker och rankar kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. 

Artikel