ungdomsjour

Unizon fortsätter att växa

Jourrörelsen står stark och fler väljer att ansöka om medlemskap i Unizon. 2017 antogs åtta nya medlemsjourer i Unizon. Tillsammans är vi en ännu starkare röst i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Artikel

Tre av fyra jourer söker nya volontärer

Det är till stor del ideella krafter som ger stöd och skydd till de tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. I vår söker tre av fyra av Unizons kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter nya volontärer.

Artikel