Våld

Hur tänker ni kring ert ansvar P3?

I P3:s ”Fråga vad du vill” uppmanas lyssnarna glatt och lättsamt att ställa ”vilka frågor de vill” till en ”hardcoreporrstjärna”. Okunskapen inte bara lyser igenom, den chocklyser med strålkastarljus

Artikel

Nästa generation måste räddas från porrskador

Det krävs både ett ökat företagsansvar och en stärkt lagstiftning för att inte porrindustrin ska lägga grunden för ännu en generations sexualitet och kvinnosyn. Att internetleverantörer låter kunden göra ett aktivt val kring porren är en nödvändig del i det arbetet, skriver Unizon. 

Artikel

Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar

Porr är inte sex. Att porrens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda är oacceptabelt. En haverikommission måste granska hur samhället har kunnat låta detta gå så långt och hur vi nu kan begränsa porrens skadliga verkningar.

Artikel

"Din jävla hora du ska dö" - om hot och säkerheten för kvinnor som arbetar mot mäns våld

Kvinnor och tjejer arbetar varje dag med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld, i sitt arbete hotas de. Nära 1 av 3 av Unizons jourer hotades förra året och i mars besköts kvinnojouren i Södertälje – vem ansvarar för vår säkerhet och hur ska vi kunna arbeta vidare var frågor som lyftes på Unizons seminarium ”Din jävla hora du ska dö” - om hot och säkerheten för kvinnor som arbetar mot mäns våld, i Almedalen.

Artikel

Män med makt måste säga stopp

”Vi måste bryta normaliseringen av våldet, utmana stereotypa könsroller och göra slut med destruktiva normer för manlighet som innebär att våld ger status och makt åt killar och män”, skriver Tomas Agnemo, Luis Lineo, Olga Persson och Zandra Kanakaris.

Artikel

Det gäller barnen – ny bok om barn på skyddat boende

Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Uppskattningsvis vart tionde barn i Sverige har sett pappa eller styvpappa skrika, svära, slå eller våldta mamma. Barnen kan också själva ha blivit utsatta för våld. Nu ger Unizon ut boken ”Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende”.

Artikel

Fråga från Elin

Jag har blivit utsatt för misshandel av min pojkvän och han sitter just nu anhållen.
Fråga och svar