För dig som är utsatt

Unizon hjälper dig att komma i kontakt med en jour. Här finns också svar på vanliga frågor.

I vår mejljour kan du läsa andras frågor och svar.

Hitta en jour

Det finns omkring 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige. Här finns alla samlade. Du kan enkelt hitta den jour som ligger nära dig.

I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112. Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.

Aktuellt

Alla har rätt att få en fridsam jul

|
Debatt

Mäns våld och övergrepp är ett globalt problem som underminerar de demokratiska principer våra samhällen ska vara uppbyggda kring. Jämställdhet är en mänsklig rättighet. För att nå långsiktig förändring och få ett slut på våldet krävs det att fokus läggs på proaktiva insatser snarare än reaktiva. Särskilt viktigt är det att motarbeta machokulturer och destruktiva maskulinitets­normer samt att männen och pojkarna engagerar sig i arbetet. Det måste bli ökat fokus på mäns ansvar.

Unizonjourer stöttar och skyddar när samhället stänger

|
Pressmeddelanden

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer fortsätter skydda och stötta kvinnor, unga och barn som utsatts för mäns och killars våld när resten av samhället tar julledigt. Det går att chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer varje dag under hela jullovet och 9 av 10 kvinnojourer är öppna som vanligt.

Kalendarium