Kriscentrum för kvinnor i Malmö

Ort: Malmö
,
Län: Skåne län
Jourtelefon: 040-29 09 99
Telefontid: dygnet runt
Adress:
Malmö

Kriscentrum är en kommunal kvinnojour som vänder sig till utsatta kvinnor i Malmö. I verksamheten ingår skyddat boende och jourtelefon.

Typ av jour: Övriga
Riksförbund: Övriga