Kriscentrum för Kvinnor - Stockholm

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Adress:
Stockholm

På Kriscentrum för kvinnor kan våldsutsatta kvinnor kan få skydd, stöd och en fristad. Kvinnor, med eller utan barn, som utsätts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld kan få professionell hjälp.

Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Övriga