Kalendarium

Här listas Unizons och medlemsjourers aktiviteter.

feb
06

Unizon på Forum Jämställdhet

Sveriges Kvinnolobby
|
6 februari 2018
Karlstad

Unizon deltar på Forum Jämställdhet med monter och föreläsningar om feministisk våldsprevention och porr samt porrfria miljöer för barn och unga.

feb
22

Internationella brottsofferdagen

22 februari 2018
Stockholm

Unizon arrangerar Internationella brottsofferdagen den 22 februari tillsammans med Brottsoffermyndigheten, BRIS, BOJ, ECPAT Sverige, RFSL:s brottsofferjour, Roks och Rädda Barnen. 

mar
12

Unizon på CSW - FN:s kvinnokommission

12 mars 2018
New York, USA

Commission on the Status of Women är FN:s kvinnokommission där representanter för kvinnorättsorganisationer samlas. I år arrangeras CSW för 62:a gången. Unizon deltar i seminarium och möten samt arrangerar seminarium tillsammans med bland andra Sveriges kvinnolobby. 

apr
21

Unizons kongress

21 april 2018

Kvinnojourerna, tjejjourerna och ungdomsjourerna är landets största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld och för kvinnors och tje