Existera

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 0735444299
Adress:
Stockholm
Specialiserad verksamhet: Existera arbetar med att sprida kunskap och stöd för de kvinnor som utsatts för könsstympning, hedersförtryck och som lever i dubbla kulturer.
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon