Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap. 

Unizon erbjuder medlemsutbildningar och hjälp att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet. Genom att vara en gemensam röst för jourerna kan Unizon påverka politiker, myndigheter och andra aktörer att ta sitt ansvar. Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället.

Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livsituation och bakgrund. Våldet drabbar inte alla på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov.

Manifest, värdegrund och policy
Unizons manifest, värdegrund och policy fastställer förbundets identitet och är något för alla medlemsorganisationer att samlas kring. Den ger vägledning i både ställningstagande och handlade, ideologi och strategi.
Läs mer om Unizons Manifest, värdegrund och policy.

Vision
Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi anser att arbetet för jämställdhet och mot mäns våld går hand i hand.

Bildandet
År 1996 bildade 16 kvinnojourer Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, som 2015 bytte namn till Unizon. Idag har vi över 130 medlemsjourer. Sedan bildandet år 1996 har Unizon framhållit vikten av

  • ett genomgående barnperspektiv
  • kunskap och specialiserad verksamhet som säkerställer att varje våldsutsatt person, oavsett livssituation och individuella eller gruppspecifika behov, får ett bra stöd och bemötande
  • att alla, oavsett kön, deltar i arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld

Organisation
Det högst beslutande organet för Unizon är förbundets kongress, där varje medlemsjour erhåller en röst. Kongressen hålls i april.

Förbundets operativa arbete utförs på kansliet som ligger på Elsa Brändströmsgata i Fruängen, Stockholm. För det strategiska och visionära arbetet ansvarar styrelsen, som består av nio ledamöter. 

Verksamhetsberättelser
Om du vill ta del av Unizons, tidigare SKR:s, verksamhetsberättelser från 2005-2012, vänligen kontakta kansliet på 08-642 64 01 eller e-post info@unizon.se.
Nedan kan du ladda ned våra verksamhetsberättelser för 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019.